Hakkımızda

Hakkımızda

Rota Başarı Eğitim Kurumları , değişimin ve gelişimin önemini kavramış, kendini geliştiren, alanında uzmanlaşmış, zamanı iyi yönetebilen, gelişime ve değişime açık bireyler yetiştirmeyi kendine hedef edinmiş bir eğitim kurumudur.

2016 yılından bu yana eğitim alanında faaliyet gösteren Rota Eğitim Kurumları, insana ve eğitime katkı yaparak bu alanda rakipsiz olmayı hedeflemiştir.

ETİK KURALLARIMIZ

Kurumdaki hizmetlerin her türlü kişisel menfaatlerimin üzerinde olduğunu ve kurum çalışanlarının okul, veli ve öğrencilerinin hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışı ile ;

·         Kurumumuzun ana faaliyet konusu olan eğitim – öğretim hizmetinin etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanması için görevlerimizi , sürekli gelişim ,hizmet kalitesini yükseltme ve toplumsal memnuniyeti artırma amacı çerçevesinde yürütmeyi,

·         Görevimizi dürüstlük, şeffaflık, katılımcılık, açıklık, kamu yararını gözetme , insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

·         Din, dil, siyasi, düşünce, ırk, yaş , bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

·         Görevimizi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi olmadan yerine getirmeyi,

·         Kurum malları ve kaynaklarını Kurumsal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında ve verimsiz kullanmamayı ve kullandırmamayı , bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

·         Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarına, öğrencilere, velilere ve diğer muhataplarımıza karşı ilgili, nazik , ölçülü ve saygılı hareket etmeyi

Amaç edinmiş bir eğitim kurumudur.

 

1 ) ATATÜRK’ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM

Atatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan büyük bir önderdir. Atatürk'ün Millî Eğitim konusuna gösterdiği ilgi ve bu konuda ileri sürdüğü görüşler incelendiği zaman, bu konuya adeta bir eğitim düşünürü gibi eğildiği, konunun bütün yönleriyle çok yakından ilgilendiği, çevresine Millî Eğitimin önemini anlatmak için her fırsatı değerlendirdiği, Millî Eğitimde göz önünde tutulması gerekli amaç ve ilkeleri açıklığa kavuşturduğu görülür. Atatürk eğitim alanındaki yenileşmenin önderidir.

Rota Başarı Eğitim Kurumları olarak ; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘ün izinde gençlerimizi geliştirmeye, yükseltmeye, sınırlarını zorlamaya ve iyi bir eğitim verme gayreti ve çabası içerisinde çalışıyoruz.

 ‘’ Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümetlere memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, Cumhuriyetçi, İnkılapçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette dürüst, düşünceli, iradeli , hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir.’’  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

2 ) KURUMSAL DEĞERLER

·         Çalışkanlık ve Disiplin

·         Kalite Odaklılık

·         Verimlilik

·         Çözüm Odaklılık

·         Gelişime açık olmak

·         İnsana yatırım

·         Etik değerlere Bağlılık

·         Etkili İletişim ve Takım Ruhu

·         Çevreye Duyarlılık

·         Tüm Canlılara saygı ve sevgi

·         ÜLKESİNE YARARLI GENÇ NESİLLER YETİŞTİRMEK