Matematik

Matematik

Matematik

Matematik, bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanat, bir yönüyle bir dil ve başka bir yönüyle de tabiatı anlamaya yönelik yöntemler bütünüdür. Matematiğin yazılı belgelere dayalı 4500 yıllık bir tarihi vardır.

Matemetik nedir ?

Matematik süreçtir, kademedir, serüvendir,bilinmeyeni aramaktır.
Matematik şaşırtıcıdır. Her zaman bilinmeyeni arayan bir bilim dalıdır.
Matematik evrensel bir dildir. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun sonuç değişmez.
Matematik akıl oyunudur. Düşünme ve sezgiyi güçlendirir.
Matematik sanattır. İnsana  bir şiir, bir öykü, bir ezgi ya da güzel bir resmin hazzını veriri.
Matematik de  önermeler ve sonuç kesindir.
Matematik çıkarımlara açıktır. Bilinenden bilinmeyene ulaş­manın en güzel yoludur matematik .