KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Hazırlık Kursu Programı

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Hazırlık Kursu Programı

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Hazırlık Kursu Programı

PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı     Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanunu, 5580 sayılı Özel Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Çerçeve Programı’dır.

PROGRAMIN SEVİYESİ    :  En az ortaöğretim, yüksek öğretim ve dengi okul son sınıf ve mezunları için hazırlanmıştır.
PROGRAMIN AMAÇLARI : Bu program ile kursiyerlerin;
1.    Sayılarla işlem yapma, problem çözme, tablo, grafik okuma ve yorumlama, geometri problemleri çözme becerisini elde etmeleri,
2.    Dilimizin imkan ve zenginliklerinin farkına vararak kurallarını doğru, güzel ve etkili kullanmada özenli davranmalar ve okuduğunu kavrayarak tanımaları,
3.    Kuvvetli bir tarih bilincini oluşturarak geçmişiyle bağlarını koparmadan, tarih öğrenimi ile aldığı kültürel mirastan yararlanarak geleceğe yön verebilme adına istekli olmaları,
4.    Türkiye’ nin yer şekillerinin oluşumunu, iklimini ve beşeri sistemlerini kavramaları,
5.    Devlet örgütlenmesini, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri kavramaları, bireylerin hak ve hürriyetlerini öğrenmeleri, yaşamda bunları kullanmaları beklenmektedir.