Her Yaş Grubuna Özel İngilizce Dersleri

Her Yaş Grubuna Özel İngilizce Dersleri

Her Yaş Grubuna Özel İngilizce Dersleri

 İngilizce dersinin kurslardaki amaçları, elbette okula devam eden ve bu dersi gören ülkemiz çocuklarına İngilizce öğretmektir. Ama bu amaçlar için kafalarda bir çok soru işareti olduğu da bir gerçektir. Çünkü, ülkemizde  yaygın kanı, dil  dersinin okullarda amacına uygun olarak uygulanmadığı yeteri kadar ciddiye alınmadığı adeta ikinci sınıf bir ders muamelesi ile karşılaştığı şeklindedir. Devletin İngilizce dersi için bu dersin amaçlarına uygun bir biçimde davranmadığı ve gereken ilgiyi göstermediği yaygın bir biçimde söylenilen ve üzerinde fikir yürütülen bir konu olarak tolum içinde yer almaktadır. İngilizce bilen bir nesil yetiştirmek istiyor muyuz yoksa aksini mi istiyoruz?. Bu konuda bir an önce karar vermek gerekiyor.
Öğrencinin İngilizce dersinden beklentisi bir an önce İngilizce öğrenmek, öğrendiği dil ile iyi ücret ödenen bir işe girmek, para kazanmak ,geleceğini kurmak, ya da eğitim yapıyorsa yurt dışına giderek master, doktora gibi eğitsel ve akademik bir amaçla hareket etmektir.  
İngilizce bilen insan, özellikle Türk toplumunda ,anlamını " bir dil bilen ,iki insandır " atasözü ile belli bir saygınlık kazanır.  İngilizce bilenler saygınlık kazanır toplumda. Özellikle de eğitim seviyesi düşük yada eksik olan camialarda bu saygınlığın yanı sıra biraz da kıskançlık yer alır.  İngilizce bilmek, bir kariyer sahibi olmanın da göstergesidir. Toplum içinde, hiç beklenmedik bir durumda İngilizce dili gerektiğinde, İngilizce konuşanın ve elbette bilenin bu konuşmadan sonra çevresinde bulunanlar üzerinde  güzel bir hayranlık bırakması kanınılmazdır. Bu ise insana güven verir.
Erken yaşta yabancı dil öğrenmek değerli bir deneyimdir. Öğrenciler belirli bir yabancı dile ait yeterlilik kazanırken iletişim becerileri gelişir ve dilin nasıl işlediğine dair farkındalık oluştururlar.  Anadilinin yanı sıra farklı bir dil öğrenmek öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandırırken kendi kültürünün yanı sıra diğer kültürleri de daha iyi anlamasına yardımcı olur. Ama hiçbir şey için geç değildir. Kendine zaman yaratmak, kendiniz için bir şeyler yapmak bu açıdan çok önemlidir.