9 - 15 Yaş Grubu İngilizce Kursu Programı

9 - 15 Yaş Grubu İngilizce Kursu Programı

9 - 15 Yaş Grubu İngilizce Kursu Programı

Rota Başarı Kişisel Gelişim Kursu olarak 9-15 yaş  İngilizce Öğretiminin Genel Amaçları:
Öğrencilerimizin;
•    İngilizceyi severek öğrenmelerini,
•    Kendilerine güvenmeleri ve eleştirel düşünme becerisi kazanmalarını,
•    Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/A1+ düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarını,
•    Okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmalarını,
•    Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamalarını,
•    Kazandıkları becerileri, düzeylerine uygun olarak geliştirmelerini ve hayata geçirmelerini,
•    Uluslararası standartta İngilizce öğrenmelerini ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmalarını hedeflemekteyiz.
Okulumuzda İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin ilgisini yüksek tutmak için kullanılır. Çoklu zeka kuramına uygun olarak her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri hayata geçirebilmesine destekleyici olmasına özen gösteririz. Tüm düzeylerde dersler Türk ve yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri tarafında yürütülmektedir.