Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Nedir?          
Sınav Kaygısı ile Baş etme Yöntemleri Nelerdir?


Eskiden OKS, SBS olarak isimlendirilen ve şimdilerde Liselere Giriş Sınavı LGS adını alacak olan sınavın yanısıra; üniversitelere hazırlıkta YGS, LYS ve yine değişen sınav sisteminden etkilenen ALES ve KPSS herkese bir sınav psikolojisi yaşatıyor.
 Sınav aslında hayatımızın her yerinde. Anne baba iseniz çocuğunuz, öğrenci iseniz siz, öğretmen iseniz öğrenciniz muhakkak sınavlarla tanışıyor, tanıştırılıyor ve herkesi derinden etkiliyor. 

 ► Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısı ile Başa Çıkmada Ailenin Önemi

Sınav Kaygısı Ve Sınav Kaygısı ile Başa Çıkmada Ailenin Önemi Kaygı; tehlike korkusunun ve ya beklentisinin yarattığı, bunaltı ve tedirginlik durumudur. Kaygı durumunda hem fizyolojik hem de bilişsel-duygusal belirtiler gözlemlenir.

 Fizyolojik belirtiler şunlardır ; • Mide bulantısı, Midede uçuşma hissi ve midede burulma,Baş ağrısı ve baş dönmesi,Kas ağrısı,Solunumun hızlanması,Kalp çarpıntısı,Sıcak basması ve yüzün kızarması,El ayak titremesi,Ağızda kuruma. Bilişsel-duygusal belirtiler şunlardır; • Huzursuzluk, Gerginlik, Korku, Endişe, Unutkanlık, Düşüncelerin bloke olması, Sinirlilik Sınav kaygısı ise, öğrencinin çoğunlukla başarısızlık korkusudur.
 
► Sınav Kaygısı ve Sınav Öncesi ve Sınav Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav esnasın etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Öğrencinin başarısında belirgin bir düşüş, başarısızlık korkusu, dikkat ile ilgili problemler, ders çalışmama veya erteleme, sınav hakkında konuşmayı reddetme, kendine güvende azalma, karın ağrısı, iştahsızlık ya da aşırı yeme, mide bulantısı, terleme, uyku düzensizliği, mutsuzluk, performans düşüklüğü kaygının varlığını gösterir. Aile ve sosyal çevrenin beklentileri, Kişilik yapısı ve mizaç özellikleri, bireyin kendi performansı ile ilgili gerçekçi olmayan beklentileri, geçmişte sınavla ilgili olumsuz deneyimler yaşanmış olmasıda bu durumu tetikler.

 
► Sınav Kaygısı ile Başetmek/ Sınav Kaygısının Nasıl Üstesinden Gelinir?

Sistemin içinde sürekli ismi değişen ama stresi aynı kalan sınavlar karsısında öğrenciler ne yapmalı?
Sınav kaygısı ile nasıl baş edilmeli?

Sınav kaygısını başarı için bir güç olarak kullanmak yaşam boyu başarıyı getirir. Kaygı düzeyi, doğru ve iyi kullanılırsa başarılı olmak için gerekli olan güvenin, ilgi ve isteğin itici gücü olur. Her genç öğrenim çağında bu kaygı, endişe ve korkuyu yaşar. Anne baba tutumlarından kişisel kaygı düzeyine kadar pek çok faktör sınav kaygısının düzeyini etkiler. Kaygıyı azaltmak için öğrencilerin yapması gerekenlerin yanı sıra ailelere de çok büyük sorumluluk düşmektedir.
 

Foto Galeri